ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


- โรงเรียนสอนทำอาหาร Modern Woman ได้รับการประกันคุณภาพที่ดีจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 2554 และ 2014

- รางวัลสำหรับโรงเรียนสอนทำอาหารแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015
  • 45/6 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, 10400
  • Tel : 02 2792831, 2792834, 2793524, 089 1997370
  • yotpicha@gmail.com

Map