เกี่ยวกับเรา

About Us


"แม่บ้านทันสมัย" สถาบันนี้มีที่มาจาก อ.พลศรี คชาชีวะ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้ก่อตั้ง "แม่บ้านทันสมัย" ขึ้นเมื่อปี 2522

- เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่ยกย่องเกียรติคุณนี้จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน ในงานการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สกายโดม เซ็นทรัล ลาดพร้าว

- โรงเรียนแม่บ้านทันสมัยยังได้รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2554 , 2557 และ ปี 2560

- นอกจากนี้ โรงเรียนแม่บ้านทันสมัยยังได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณอีกมากมาย ตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ผ่านมา เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพการเรียน การสอน

ของโรงเรียนแม่บ้านทันสมัยได้เป็นอย่างดี

 

กิจการในเครือ

1.โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนอาหารไทย นานาชาติ แก่บุคคลทั่วไป และชาวต่างประเทศ มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนับหมื่นคน ประกอบอาชีพด้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เฉพาะผู้ที่จบหลักสูตรอาหารไทย จะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานรับรองในการเข้าทำงานที่ต่างๆ และการขอวีซ่าเพื่อไปเป็นผู้ประกอบอาหารในประเทศต่างๆ และมีสิทธิ์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย

โรงเรียนแม่บ้านทันสมัยยังได้จัดสาธิตอาหารและเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ ตามสถานที่ต่างๆ ร่วม กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เช่น

-กระทรวงสาธารณสุข

-กระทรวงศึกษาธิการ

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม

-ห้างเอ็มโพเรียม

-หมู่บ้านสาริน

-เครื่องใช้ไฟฟ้า Fagor

-เครื่องใช้ไฟฟ้ามูลิเน็กซ์

-เครื่องครัวหัวม้าลาย

-เมืองทองธานี

-ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

-ฯลฯ

 

2.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ 19 กันยายน 2554 และได้จัดทำการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรอาหารไทยของโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย และบุคคลภายนอก

 

3.สำนักพิมพ์แม่บ้านทันสมัย ก่อตั้ง พ.ศ. 2530 จัดทำหนังสือแม่บ้านทันสมัย ซึ่งเป็นหนังสือตำราอาหารและโภชนาการ และตำราอาหารต่างๆอีกมาก

 

4.บริษัท แซด-ควิซิเนอร์ จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2552

รับจัดทำอาหารงานเลี้ยง บุฟเฟ่ท์ คอกเทล อาหารกล่อง

รับจัดงานด้านอาหาร

รับเป็นที่ปรึกษาร้านอาหาร

จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องครัว ออนไลน์

http://www.zcuisiner.com

 

5.บริษัท ทรี-ดี สแกน จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2538 จัดทำสิ่งพิมพ์ครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ ทำอาร์ตเวอร์ค ถ่ายรูป แยกสี ยิงฟิล์ม ทำเพลท พิมพ์