เกี่ยวกับเรา

Awards

 

 

IMG_9837_thumb.jpgIMG_9842_thumb.jpg

โล่ประกาศเกียรติคุณ

อ.พลศรี คชาชีวะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารคนแรกของประเทศไทย

มอบให้โดย มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ในงานการศึกษาเอกชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

ณ สกายโดม เซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

DSCF1533_thumb.jpgDSCF1541_thumb.jpgDSCF1517_thumb.jpgIMG_9832_thumb.jpg

 

 

รางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก 

รางวัลประกันคุณภาพภายใน 3 ปีซ้อน 2554, 2557, 2560

 p4_thumb.jpgIMG_68082_thumb.jpg

 

โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย รับรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก ประจำปี 2554 ,  2557 และ ปี 2560

จาก สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

รางวัลนี้แสดงว่าโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย มีระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่นทั้งด้านการเรียน การสอน การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานที่ การบริการชุมชน

เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐานทั้งการเรียนการสอน

 

p1_thumb.jpgScan2_thumb.jpgp2_thumb.jpg

 

3X6A21892_thumb.jpgp3_thumb.jpgIMG_03692_thumb.jpg