เกี่ยวกับเรา

Founder

Mr.Polsri Kachacheewa

พลศรี คชาชีวะ

founder_thumb.jpg

อ.พลศรี คชาชีวะ เป็นผู้บุกเบิกรายการวิทยุและโทรทัศน์ นิตยสารด้านอาหารรายแรกๆ ของประเทศไทย และได้จัดตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัยขึ้นในปี 2522 มีผู้เรียนจบไปทำงานเป็นกุ๊กหรือเจ้าของร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วนับหมื่นคน ปัจจุบันอ.พลศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย

 

ประวัติย่อ

วันเกิด 3 เมษายน 2474

 

การศึกษา

•ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ โทรทัศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•ปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ สาขาโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประสบการณ์การทำงาน

-พ.ศ.2492 (อายุ 18 ปี) เริ่มต้นทำงานเป็นผู้ผลิตรายการละครวิทยุ ใช้ชื่อว่า คณะวัจนาภรณ์ เป็นคณะละครที่มีชื่อเสียงมากและจัดทำมาจนถึงช่วงปี พ.ศ.2513

-พ.ศ. 2504 เข้าร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย ช่อง 4 บางขุนพรหม ในส่วนของผู้จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ ททท.

-พ.ศ. 2507 เป็นผู้บุกเบิกจัดทำรายการเกี่ยวกับครัวเรือนและอาหาร “ไปจ่ายตลาดกับพลศรี” แนะการซื้อของเข้าครัว และทำอาหาร และเป็นจุดเริ่มของการจัดรายการตอบปัญหาทางโทรศัพท์รายแรกๆ ของประเทศไทย ในรายการ “ชมรมแม่บ้านทันสมัย” “สุริยายิ้ม” อ.พลศรี ยังได้จัดรายการเกี่ยวกับการเกษตร รายการนิทานสำหรับเด็ก ขณะเดียวกันยังได้เป็นพิธีกรทางโทรทัศน์หลายรายการ เช่น ปัญหาชิงหลัก นิทานสำหรับเด็ก แม่บ้านที่รัก คนชอบครัว

-พ.ศ. 2513 อ.พลศรี ออกจากสถานีวิทยุ ททท. แต่ยังจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์อยู่ทางสถานีต่างๆ

-พ.ศ. 2520 ออกหนังสือแม่บ้าน ร่วมกับบริษัทประชาช่าง เป็นนิตยสารด้านอาหารเล่มแรกๆ ของไทย

-พ.ศ. 2522 จัดตั้งโรงเรียนแม่บ้านทันสมัยขึ้นใกล้กับสถานีรถไฟสามเสน พญาไท หลักสูตรอนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านอาหารไทยต้นตำรับ และเปิดสอนอาหารอื่นๆ ด้วย เช่น ขนมอบ อาหารฝรั่ง จีน อาหารเพื่อสุขภาพ มังสวิรัติ ขนม ของว่าง อาหารเพื่อทำมาค้าขาย

-พ.ศ. 2532 อ.พลศรี ได้หยุดการจัดทำหนังสือแม่บ้าน และมาออกนิตยสารแม่บ้านทันสมัยของตัวเอง (ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นหนังสือตำรับอาหาร)

-ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแม่บ้านทันสมัย

ประสบการณ์อื่นๆ

-ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเอกชน

-ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ

-อำนวยการและร่วมจัดทำโครงการประกาศนียบัตรทอง ร่วมกับ กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัทลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อในขณะนั้น) จัดทำโครงการสำรวจและปรับปรุงร้านอาหารในเรื่องความสะอาดและความอร่อย ทั่วประเทศกว่า 500 ร้าน ในระยะเวลา 5 ปี ช่วงปี 2533-2537

-อำนวยการจัดงานมหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมภัตตาคารไทย จำนวน 7 ครั้ง ณ ลานเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ และ เอสซีบีปาร์ค ช่วงปี 2536-2543

-กรรมการตัดสินอาหารให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก

-กรรมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานอาหารไทย กรมแรงงาน

-แต่งตำราให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-นักเขียนบทความด้านอาหาร โภชนาการ ให้หนังสือในเครือแม่บ้านทันสมัย และหนังสืออื่นๆ จำนวนมาก

-อ.บรรยายพิเศษเรื่องอาหารไทย และโภชนาการ ให้หลายสถาบัน