หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน หมวดหมู่อาหารไทยmwthaicook

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอาหารไทย ระดับ 1

ราคา 1,300 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารไทยขั้นต้นตำรับดั้งเดิม 45 ช.ม.

ราคา 17,000 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารไทยขั้นกลางตำรับดั้งเดิม 45 ช.ม.

ราคา 17,000 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

การจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ราคา 18,000 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อบรมพ่อครัว แม่ครัว

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารอีสาน 1

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารอีสาน 2

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารเหนือ

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารใต้

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทยมงคล

ราคา 6,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

น้ำพริกทำขาย

ราคา 8,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทย 1

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทย 2

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

แกะสลัก

ราคา 9,900 THB

สมัครเลย / Enroll