หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน หมวดหมู่อาหารไทยmwthaicook

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ราคา 1300 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารไทยขั้นต้นตำรับดั้งเดิม 45 ช.ม.

ราคา 17000 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารไทยขั้นกลางตำรับดั้งเดิม 45 ช.ม.

ราคา 17000 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารเพื่ออาชีพ 45 ช.ม.

ราคา 32000 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

การจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ราคา 18000 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อบรมพ่อครัว แม่ครัว

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารอีสาน 1

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารอีสาน 2

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารเหนือ

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารใต้

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทยมงคล

ราคา 6900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

น้ำพริกทำขาย

ราคา 8900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทย 1

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทย 2

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

แกะสลัก

ราคา 9900 THB

สมัครเลย / Enroll