รายละเอียด ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอาหารไทย ระดับ 1เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ที่อยากเรียน

ราคา : 1,300 บาททดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอาหารไทย ระดับ 1

ข้อมูลหลักสูตร / Course detail

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 

เปิดทดสอบทุกเดือน กรุณาสอบถาม

02 2792831, 02 2792834, 089 1997370

สอบภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ

การสอบ

09.00 - 11.00 น. สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ

12.00-15.00 น. สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อาหารหวาน 1 เวลา 3 ชั่วโมง

ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขั้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ

 

การรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ใช้เวลาหลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 2 อาทิตย์

มารับด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ems ค่าส่ง 60 บาท

 

ค่าสมัครทดสอบ 1,000 บาท

ค่าวัตถุดิบ 300 บาท

โทร. 02 2792831, 2792834, 2793524

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสมัคร

2. มีประสบการณ์ หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานอาหารไทย ในสถาบันสอนด้านการอาหารไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ

4. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

5. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอาหารไทย ระดับ 1

1. ดูวันกำหนดสอบจากหน้าเว็บไซต์

2. สมัครทางอีเมล์ หรือ โทร 02 2792831, 02 2792834, 081 6259204, 089 1997370

3. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร มาทางอีเมล์ yotpicha@gmail.com หรือ Line id: yotpicha

4. ถ้าหลักฐานถูกต้อง ชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติล่วงหน้า 5 วัน

5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป นำมาวันทดสอบ

6. ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคติดต่อ

o โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายยศพิชา คชาชีวะ เลขที่บัญชี 053 -1-12530-3

o โอนเงินผ่าน ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายยศพิชา คชาชีวะ เลขที่บัญชี 789 6049 036

o โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาราชวัตร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย เลขที่บัญชี 473 0 12151 1

และได้แฟกซ์/อีเมล์ หลักฐานการโอนเงินไปที่ Line id : yotpicha หรือ อี-เมล์ yotpicha@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

o โอนเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม โดยใช้เบอร์บัญชีข้างต้น และส่งสลิปมาเป็นหลักฐาน

 

 

*ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

*ดาวน์โหลดใบสมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

หลักสูตรยอดนิยม

mwthaicook

เอแคลร์ แยมโรลล์

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ก๋วยจั๊บน้ำข้น

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

โดนัทเค้ก

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ข้าวเหนียวมะม่วง

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll