รายละเอียด ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ที่อยากเรียน

ราคา : 1,300 บาททดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

ข้อมูลหลักสูตร / Course detail

 

การสอบภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว แม่ครัว 1)

วันกำหนดทดสอบกรุณาสอบถาม

09.00 - 11.00 น. สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ สอบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง

10.00 -15.00 น. สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อาหารหวาน 1 เวลา 3 ชั่วโมง สอบที่โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย

ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขั้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ

 

การรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ใช้เวลาหลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 1 อาทิตย์

มารับด้วยตัวเอง 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสมัคร

2. มีประสบการณ์ หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานอาหารไทย ในสถาบันสอนด้านการอาหารไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ

4. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

5. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

*ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

*ดาวน์โหลดใบสมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

หลักสูตรยอดนิยม

mwthaicook

อาหารเพื่อสุขภาพ

ราคา 8900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เย็นตาโฟ

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารฝรั่งทำขาย 2

ราคา 8900 บาท

สมัครเลย / Enroll