รายละเอียด ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ที่อยากเรียน

ราคา : 1,500 บาททดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2

ข้อมูลหลักสูตร / Course detail

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2

เปิดทดสอบ กรุณาสอบถาม

* กำหนดสอบอาจมีเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถาม 

 

สอบภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ

 

การสอบ

09.00 - 11.00 น. สอบภาคทฤษฎี 70 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด

12.00-15.00 น. สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อาหารหวาน 1 เวลา 3 ชั่วโมง

คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด

 

การรับใบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2

ใช้เวลาหลังผ่านการทดสอบมาตรฐานอย่างน้อย 2 อาทิตย์

มารับด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ems ค่าส่ง 60 บาท

 

ค่าสมัครทดสอบ 1,500 บาท

ค่าวัตถุดิบ 300 บาท

โทร. 02 2792831, 2792834, 2793524

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

1. มีประสบการณ์การทำงาน หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 หรือ

2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีประสบการณ์ในการทำอาหารไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

การสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอาหารไทย ระดับ 2

1. ดูวันกำหนดสอบจากหน้าเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถาม

2. สมัครทางอีเมล์ หรือ โทร 02 2792831, 2792834, 2793524, 081 6259204089 1997370086-3092479086-8919543

3. ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร มาทางอีเมล์ master@mwthaicook.com หรือ โทรสาร 02 2792831

4. ถ้าหลักฐานถูกต้อง ชำระค่าสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติล่วงหน้า 5 วัน

 

o โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายยศพิชา คชาชีวะ เลขที่บัญชี 053 -1-12530-3

o โอนเงินผ่าน ธนาคารธนชาติ สาขาสวนมะลิ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายยศพิชา คชาชีวะ เลขที่บัญชี 789 6049 036

o โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาราชวัตร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย เลขที่บัญชี 473 0 12151 1

และได้แฟกซ์/อีเมล์ หลักฐานการโอนเงินไปที่ แฟกซ์ 02-2793524 หรือ อี-เมล์ master@mwthaicook.com เรียบร้อยแล้ว

o โอนเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม โดยใช้เบอร์บัญชีข้างต้น และส่งสลิปมาเป็นหลักฐาน

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป นำมาวันทดสอบ

 

*ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

*ดาวน์โหลดใบสมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

หลักสูตรยอดนิยม

mwthaicook

อาหารว่างจีน 1

ราคา 8900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ปิ้ง ย่าง ทอด

ราคา 9900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ฟรุตเค้ก เค้กกล้วยหอม

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ข้าวมัน ส้มตำไทย แกงแดง หมูฝอย

ราคา 4900 บาท

สมัครเลย / Enroll