ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม ล่าสุด

โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย โดย อ.พลศรี คชาชีวะ ได้รับโล่รางวัล "ผู้บุกเบิกโรงเรียนสอนทำอาหารคนแรกของประเทศไทย" จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน ในงานการศึกษาเอกชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 สกายโดม เซ็นทรัลลาดพร้าว

<