ภาพนักเรียนภาพนักเรียน หมวด ภาพนักเรียน พ.ย.57

เดือนพฤศจิกายน 2557

นอกจากการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติ โรงเรียนแม่บ้านทันสมัยยังได้รับความไว้วางใจจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ให้ไปอบรมทำอาหารแก่กลุ่มแม่บ้าน ในโครงการครัวไทย สู่ครัวโลก ที่บ้านนาลาว สุพรรณบุรี และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน อ่างทอง

<