รายละเอียด ข้าวเหนียวมูน 3 หน้า + ข้าวเหนียวมะม่วง