หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน หมวดหมู่หลักสูตรอาหารไทยmwthaicook

ปิ้ง ย่าง ทอด

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

เตรียมตัวเป็นกุ๊กและเจ้าของธุรกิจอาหาร

ราคา 45,000 THB เหลือเพียง 40500 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารไทยขั้นต้น+ขั้นกลาง+สอบพ่อครัว

ราคา 35,300 THB เหลือเพียง 31900 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ยำแซ่บน้ำปลาร้าปรุงรส

ราคา 7,900 THB เหลือเพียง 7110 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารไทยขั้นต้นตำรับดั้งเดิม 45 ช.ม.

ราคา 17,000 THB เหลือเพียง 15300 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารไทยขั้นกลางตำรับดั้งเดิม 45 ช.ม.

ราคา 17,000 THB เหลือเพียง 15300 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

การจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ราคา 18,000 THB เหลือเพียง 16200 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อบรมพ่อครัว แม่ครัว

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารอีสาน 1

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารอีสาน 2

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารเหนือ

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

อาหารใต้

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทยมงคล

ราคา 6,900 THB เหลือเพียง 6210 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

น้ำพริกทำขาย

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทย 1

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ขนมไทย 2

ราคา 9,900 THB เหลือเพียง 8910 THB

สมัครเลย / Enroll