หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน หมวดหมู่สอบมาตรฐานฝีแรงงานmwthaicook

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

ราคา 1,300 THB

สมัครเลย / Enroll
mwthaicook

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2

ราคา 1,500 THB

สมัครเลย / Enroll