ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม หมวด สอนทำอาหารสุพรรณบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย

จัดอบรมโครงการ ครัวไทย ครัวโลก ที่ โรงแรมกีฬา จ.สุพรรณบุรี

<